Ban Giám Đốc của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Emerald Forest (Emerald Forest UD) thân mời quý vị tới dự Buổi Tọa Đàm Công Khai Cung Cấp Thông Tin và Giúp Cư Dân Nhận Biết của chúng tôi để bàn thảo về cuộc bầu cử phê chuẩn trái phiếu ngày 6 tháng Năm, 2023 tới đây.

Buổi Tọa Đàm Công Khai sẽ trình bày các tài liệu cho thấy cách Cơ Quan sử dụng mức thuế suất Vận hành và Bảo trì (O&M) như thế nào và tác động của việc tăng thuế O&M nếu được cử tri chấp thuận. Dành cho những người quan tâm: thông tin về lá phiếu này được đăng tải để quý vị xem xét trên trang mạng.

Sự kiện này được tham gia miễn phí và dành cho công chúng. Cư dân có thể đến bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra sự kiện và trao đổi với các cố vấn của Cơ Quan về thông tin được trình bày. Sẽ có phục vụ thức uống và đồ ăn nhẹ. Chúng tôi rất mong được gặp quý vị!

Thứ Ba, ngày 18 tháng Tư, 2023, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Sở Cứu Hỏa Cypress Creek Trạm Số 24
12073 Perry Road
Houston, Texas 77070

Ngay phía Bắc trên đường Perry Rd. từ FM 1960 (xem bản đồ bên dưới).

Dark ModeLight Mode