CƠ QUAN DỊCH VỤ TIỆN ÍCH EMERALD FOREST

Đã qua thời gian tiến hành bỏ phiếu sớm, nhưng quý vị vẫn có thể bỏ phiếu bầu của mình!

Cơ Quan xin gửi lời cảm ơn đến tất cả những cử tri đã đến bỏ phiếu sớm, và xin nhắc nhở những cư dân chưa bỏ phiếu rằng ngày bầu cử là vào thứ Bảy tuần này, ngày 6 tháng Năm, 2023! Các phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối, nên xin hãy đánh dấu ngày này lên trên lịch của quý vị!

Để biết thêm thông tin về Kế Hoạch Đề Nghị đang ảnh hưởng đến Cơ Quan này, xin đừng quên truy cập trang mạng của Cơ Quan và đọc thông tin được đăng tải trên trang bầu cử: https://emeraldforestud.com/vi/election-information/

Các địa điểm bỏ phiếu vào ngày bầu cử được đăng trên tài liệu này, nhưng nếu quý vị cần được trợ giúp thêm hoặc có thắc mắc liên quan đến thông tin được cung cấp, xin đừng ngần ngại liên hệ chúng tôi qua trang 'Contact Us' (Hãy Liên Hệ Chúng Tôi) trên trang mạng của Cơ Quan: https://emeraldforestud.com/contact-us/

Dark ModeLight Mode