Như nhiều cư dân có thể đã biết, Ban Giám Đốc ("Ban Giám Đốc") của Cơ Quan Dịch Vụ Tiện Ích Emerald Forest ("Cơ Quan") đã yêu cầu đưa một kế hoạch đề nghị về thuế Hoạt Động và Bảo Trì (O&M) vào lá phiếu bầu cử cho thứ Bảy, ngày 6 tháng Năm, 2023. Để bảo đảm các cư dân và các thành phần khác của Cơ Quan có thông tin chính xác về các đề xuất cho phép phát hành và các mục tiêu của Ban Giám Đốc cho Cơ Quan, chúng tôi đã tập hợp thông tin giải đáp cho các thắc mắc thường gặp. Trang này sẽ được cập nhật để bổ sung thêm các thắc mắc khác và cung cấp thêm thông tin, trước cuộc bầu cử.

Cơ Quan là gì?

Cơ Quan chịu trách nhiệm cung cấp cơ sở hạ tầng và dịch vụ cấp nước, thoát nước thải vệ sinh, và cống rãnh cho khoảng 1,862 ngôi nhà trong phạm vi 748.1997 mẫu đất trong Cơ Quan. Cơ Quan nằm ở phía tây bắc khoảng 18 dặm cách khu thương xá trung tâm của Thành Phố Houston và nằm dọc theo FM 1960 thường là giữa Jones Road và Mills Road. Cơ Quan tiếp giáp phía bắc với Mills Road, phía nam với Windfern Road, phía đông với N. Gessner Road, và phía tây với Jones Road.

Emerald Forest UD hiện đang điều hành và duy trì hai (2) trạm nước với các giếng nước tại chỗ, một (1) trạm xử lý nước thải, và một (1) trạm thoát nước vệ sinh. Cơ sở hạ tầng này được kết nối bởi 18 dặm đường ống nước và 21.6 dặm đường ống thoát nước thải vệ sinh.

Các mức thuế của tôi được xác định như thế nào?

Cơ Quan áp dụng một mức thuế tổng thể hàng năm, trong đó có hai phần.

  1. Mức thuế suất trả nợ, số tiền thu được từ khoản thuế này chỉ được sử dụng để chi trả các trái phiếu còn nợ của Cơ Quan; và
  2. Mức thuế suất hoạt động và bảo trì (thường được gọi là O&M), số tiền thu được từ khoản thuế này được ký thác vào Quỹ Tổng Quát của Cơ Quan và được sử dụng, cùng với doanh thu dịch vụ cấp thoát nước, để trang trải các khoản chi phí hoạt động và bảo trì của Cơ Quan.

Hai phần thuế này đã thay đổi qua các năm vì các khoản chi phí điều hành và trả nợ của Cơ Quan thay đổi. Mức thuế suất năm 2022 bao gồm một mức thuế suất O&M là $0.25 trên mỗi $100 giá trị định thuế và một mức thuế suất trả nợ là là $0.365 trên mỗi $100 giá trị định thuế, thành tổng mức thuế suất là $0.615.

Cuộc bầu cử này là gì?

Nội dung dưới đây sẽ xuất hiện trên lá phiếu cho các cư dân của Cơ Quan khi họ đến các phòng phiếu để bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu qua thư cho cuộc bầu cử ngày 6 tháng Năm, 2023 của Cơ Quan, đề nghị các cử tri chọn một (1) lựa chọn THUẬN hoặc CHỐNG:

KẾ HOẠCH ĐỀ NGHỊ A – KHOẢN THUẾ HOẠT ĐỘNG VÀ BẢO TRÌ CHO CÁC CƠ SỞ VẬT CHẤT ĐƯỢC PHÉP THEO ĐIỀU KHOẢN XVI, MỤC 59 HIẾN PHÁP TEXAS, KHÔNG VƯỢT QUÁ NĂM MƯƠI XU ($0.50) TRÊN MỖI MỘT TRĂM ĐÔ LA ($100) GIÁ TRỊ BẤT ĐỘNG SẢN PHẢI ĐÓNG THUẾ

Cơ Quan hiện đã đạt mức trần về thuế suất Hoạt Động & Bảo Trì (O&M) mà họ có thể áp dụng là mức $0.25 cho mỗi $100 giá trị được định thuế, là kết quả phê chuẩn của các cử tri Cơ Quan tại một cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày 6 tháng Tư, 1985. Cơ Quan muốn tăng mức trần thuế suất O&M để sau này có thể, nếu cần, tăng mức thuế suất O&M để trang trải chi phí hoạt động và bảo trì ngày càng tăng trong quá trình Cơ Quan trả nợ và giảm mức thuế suất trả nợ. Mức tối đa mới là $0,50, nếu được các cử tri phê chuẩn, sẽ thay thế mức tối đa đã được phê chuẩn và áp dụng hiện tại là $0,25.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu kế hoạch đề xuất trên đây được các cử tri phê chuẩn, điều đó không đồng nghĩa với việc sẽ tăng tổng mức thuế suất bất động sản hiện tại. Kế hoạch đề nghị này đang đề nghị các cử tri về việc liệu Cơ Quan có nên tăng mức trần O&M để nếu cần trong tương lai, Cơ Quan có thể điều trình tăng hoặc giảm thuế suất O&M, cùng với thuế suất trả nợ, để giúp quản lý các chi phí vận hành của Cơ Quan.

Cơ Quan quản lý tiền đóng thuế như thế nào?

Ban Giám Đốc đã giảm được tổng mức thuế trong năm 2021 và 2022 vì giá trị của của bất động sản tăng lên đã cho phép Ban Giám Đốc được linh hoạt thực hiện điều đó. Ngoài ra, trong năm 2023, Cơ Quan đã phê chuẩn một điều khoản miễn trừ tổng quát về giá trị gia cư được áp dụng cho các cư dân đủ điều kiện của Cơ Quan là 10% trong khi vẫn duy trì điều khoản miễn trừ giá trị nhà đất là $25,000 cho các cư dân đủ điều kiện là những người trên 65 tuổi hoặc bị khuyết tật.

Trong hai năm vừa qua, Cơ Quan đã giảm được tổng mức thuế suất khi giá trị của các bất động sản tăng lên, để giúp các khoản thanh toán của cư dân có thể tương đương với các năm trước đó. Để biết thêm thông tin chi tiết về các mức thuế, bấm vào đây. Nhờ giám sát chặt chẽ các khoản chi và lập kế hoạch bảo trì, Cơ Quan hiện có ngân quỹ dự trữ hoạt động đủ cho khoảng 24 tháng trong ngân quỹ tổng quan của mình. Đối chuẩn thông thường đối với các cơ quan dịch vụ tiện ích thành phố thường là 12 tháng. Các quỹ dự phòng được hưởng lãi suất và hiện có sẵn cho các tình huống khẩn cấp, và có thể giúp giảm các chi phí đài thọ cho những dự án cần phải tu bổ, sửa chữa, hoặc thay thế ở quy mô lớn, như trong trường hợp cơ sở vật chất của trạm nước bị hư hỏng hoặc không hoạt động.

Hiện tại, dựa trên tất cả các thông tin hiện có, Ban Giám Đốc Cơ Quan không dự kiến sẽ tăng tổng mức thuế suất do cuộc bầu cử này trong thời gian tới.

Tôi có thêm thắc mắc…

Rất tốt! Mục tiêu là để các cư dân nắm được đầy đủ mọi thông tin khi đến Ngày Bầu Cử. Quý vị có thể gửi thêm thắc mắc bằng cách sử dụng mẫu điền Liên Lạc với Chúng Tôi trên website của Cơ Quan.

Ngoài ra, Cơ Quan sẽ tổ chức một Buổi Tọa Đàm Công Khai Cung Cấp Thông Tin và Giúp Cư Dân Nhận Biết để bàn thảo về cuộc bầu cử thuế hoạt động và bảo trì ngày 6 tháng Năm, 2023 tới đây.

Buổi Tọa Đàm Công Khai này sẽ trình bày các tài liệu cho thấy cách Cơ Quan sử dụng mức thuế suất O&M như thế nào cùng tác động của việc tăng mức trần thuế suất O&M nếu được cử tri chấp thuận.

Sự kiện này được tham gia miễn phí và dành cho công chúng. Cư dân có thể đến bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra sự kiện và trao đổi với các cố vấn của Cơ Quan về thông tin được trình bày. Sẽ có phục vụ thức uống và đồ ăn nhẹ. Chúng tôi rất mong được gặp quý vị!

Thứ Ba, ngày 18 tháng Tư, 2023, từ 6 giờ chiều đến 8 giờ tối.

Sở Cứu Hỏa Cypress Creek Trạm Số 24
12073 Perry Road
Houston, Texas 77070

Dark ModeLight Mode